نازایی و ناباروری از جمله مهم ترین و شایع ترین بیماری هایی است که متاسفانه بسیاری از زنان را مبتلا کرده است. یکی از سوالاتی که زنان همواره در اولین مواجهه با چنین بیماری ای می پرسند این است که چرا زنان به نازایی دچار می شوند و یا اینکه چه دلایلی باعث می شود خانمی...