سندرم تخمدان پلی کیستیک، اختلالی است که با تولید غیر طبیعی آندروژن همراه می باشد، هورمون جنسی مردانه ای که که مقادیر کمی از آن در خانم ها یافت می شود. همان طور که از نام این اختلال پیداست، کیست های کوچک مملوء از مایعی داخل تخمدان ها تشکیل می شوند. تخمک گذاری زمانی...