اختلالات تیروئید در بارداری بارداری یکی از برهه های زندگی هر زنی است که می تواند در نهایت به یک حس شیرین بدل شود. هر زنی پس از ازدواج خود را برای مادر شدن و بارداری از نظر روحی و جسمی آماده می کند، تا بتواند با آگاهی و آمادگی کامل به سمت بارداری سوق پیدا کند تا در...