دریافت جایزه ی بهترین مقاله در خصوص ابتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از هورمون آنتی مولرین در برزیل

دکتر فهیمه رمضانی تهرانی

دریافت جایزه از رئیس جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

دریافت جایزه در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سخنرانی در سمپوزیوم سندرم تخمدان پلی کیستیک