هیستروسکوپی هیستروسکوپی، روش تشخیصی است که به بررسی نواحی داخل دهانه رحم و رحم می پردازد. این تست با استفاده از لوله ای ظریف، باریک و انعطاف پذیر به نام هیستروسکوپ انجام می شود که از طریق واژن وارد می شود. بهتر است در این جا با ارگان های لگنی خانم ها نیز آشنا شوید....