زگیل تناسلی ، عفونت مقاربتی است که توسط ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد و از طریق رابطه جنسی واژنی، مقعدی و یا دهانی منتقل می شود. زگیل تناسلی  برآمدگی های کوچکی هستند که بر روی ناحیه تناسلی ظاهر می شوند. با این که درمانی برای HPV وجود ندارد، اما زگیل های تناسلی از...