یائسگی زودرس احساس گر گرفتگی، حس پایان لذت جنسی، اختلالات خواب و توقف فعالیت های تخمدان عباراتی که است پدیده ای به نام یائسگی را توصیف می کند. اغلب بانوان پائسگی را پایان زنانگی می پندارند اما این باور تا چه اندازه صحت دارد؟ همانطور که می دانید زندگی انسان از بخش های...